Više fotografija pronađite na

Finansije i računovodstvo  
Hasečić Sanin
Tel: 033/402-658  
Fax: 033/428-857   

Građevinska operativa
Uzunović Alen
Žiga Muhamed
Kurspahić Mirza
Tel: 033/402-658
Fax: 033/428-857
 
Prodaja
Fazlić Hajrudin
Tel: 033/428-856
Fax: 033/428-856

Mapa

0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Fazum-Gradnja d.o.o.
Lješevo 642a, 
Ilijaš,71380
Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/402-658


Mapa

Djelatnost