Više fotografija pronađite na

Izbornik jezika

Bosanski | English

Tehnički opis zgrade


I SITUACIJA

Poslovno – stambeni objekat spratnosti „Pod.+P+6“, dimenzija 15,0x18,0 + 1,6x3,26 m, smješten je u neposrednoj blizini osnovne i srednje škole kao i obdaništa, takođe objekat se nalazi u blizini trgovački centara „Konzum“ i „Bingo“.


II KONSTRUKCIJA

Za stambeno – poslovni objekat se radi kontra ploča debljine d=50,0 cm, ojačana armiranim gredama unutar same kontra ploče. Vanjski zidovi podruma su armirano betonski debljine d=25 cm, ojačani armirano betonski gredama i stubovima. Međuspratna stropna konstrukcija iznad podruma je monolitna armirano betonska ploča debljine d=15 cm MB 30, a na ostalim etažama je polumontažna tavanica PMT IGM Visoko. Svi zidovi su ojačani armirano betonskim horizontalnim i vetikalnim serklažima.Osnovna konstrukcija krova je drvena viševodna krovna konstrukcija, izrađena od jelove građe I klase, pokrivena plastificiranim čeličnim limom reljef crijepa.


III ZIDOVI I DIMNJACI


Vanjski i unutrašnji nosivi zidovi na prizemlju i ostalim etažama se rade od opečnog giter bloka EKOTERM debljine d=25 cm, ojačani armirano betonskim gredama. Ostali unutrašnji pregradni zidovi se rade od opećnog bloka debljine d=12 i 10 cm ojačani horizontalnim serklažima.U objektu su zidani dimnjaci i ventilacije koji opslužuju sve stanove proizvođača"Shidel".


IV FASADA

Oblaganje fasadnih zidova vršiti termoizolacionim sistemom sa sljedečim slojevima: "Komochem"- hidraulično vezujuće ljepilo u prahu;"EKOPOR" - 10 cm TI ploča od ekspandiranog polistirola (100x50 cm)-FASADA,; "EKOPOR" - 3 cm TI ploča od ekspandiranog polistirola (100x50 cm)-ŠPALETA,; Učvrščavanje EPS ploča" StoTellerdubel tiplama" ( 6 kom/m2).;Komet - prednapregnuta tkanina koja se ugrađuje u masu za armiranje.; Ugaoni profil obicni od tvrdog polisterena sa mrežicom 10 x 15 cm za obradu ivica i špaleta.;Ugaoni profil od tvrdog polisterena sa okapnicom i mrežicom 10 x 15 cm.;Ugaoni profil od aluminijuma . SOKL ;Dodatak aluminijumskom profilu - OKAPNA LAJSNA; Diblovi + vijci za sokl lajsnu M 6.;Komochem - armaturna glet masa podloga za zafršni sloj - ground KOMOFAS AKRIL, akrilna fasada. Visoko kvalitetna i otporna na vremenske uticaje. Utrljane (sheibeputz) i zaribane (reibeputz) strukture 2 mm.


V KROV


Pokrivač je plastificirani čelični lim -imitacija crijepa, Podloga je viševodna drvena konstrukcija.


VI STOLARIJA I BRAVARIJA

Vanjska stolarija izrađuje se od Al.(Feal) I PVC profila (Komerling) ostakljeni sa staklom
4+12+4.Unutrašnja vrata su od drveta J/S , duplošperovana , furnirno krilo , štokovi bojeni i završno lakirani.Ulazna vrata u stanove su protuprovalna.


VI PODOVI

Podovi u garažnom dijelu i dijelu ostava urađeni su od ferbetona.Podovi u poslovnim prostorima urađeni su u slojevima "EKOPOR" 5 cm + PVC folija + cem. estrih te kamrnr ploče ili keramičke ploče ovisno o namjeni prostora.Podovi u stubištu sastoje se od slojeva"EKOPOR"-a + PVC folija + cementni estrih + kamena obloga od granita - poliran odnosno drugi dio od keramičkih pločica.Podovi u stanovima sastoje se iz sljedečih slojeva "EKOPOR" 5 cm + PVC folija + cem. estrih +Lamelni parket hrast ekstra klasa.


VII ELEKTROINTALACIJE

VII-I JAKA STRUJA


Mjerenje električne energije je rješeno preko el. Brojila koja su smještena u DMO ormaru u holu suterena dok je na fasadi urađen KPO ormar.Na razdjelnik stanova i PP
doveden je kabl PP-5x10 mm2. Položeni kablovi do razdjelnika omogučavaju prenos energije do 20 kW(32A).Odluka o večem angažiranju veče vršne snage od početnih 6,7 kW monofazno je na samim korisnicima stanova.U klasičnim suhim prostorima urađene su standardne podžbuk šuko utičnice sa visinom montaže 0,3 m od poda odnosno 1,2 m u kuhinji i kupatilu.Utičnice u kuhinji su sa poklopcem.Razvod kablova je podžbuk.U prostorijama stambenog prostora predviđa se rasvjeta putem stropnih svjetiljki i lustera.Tu su urađeni samo izvodi koji završavaju grlom E27 dok se nabavka i montaža svjetiljki prepušta korisniku stana. Za vanjskurasvjetu i rasvjetu balkona predviđa se vodotjesna svjetiljka. Rasvjeta poslovnih prostora predviđa 4x18 W fluo svjetiljke.Rasvjeta u garažama rješena je prekovodotjesnih svjetiljki 1x36 w.U objektu urađena je i panik rasvjeta.Instalacije rasvjete izvode se sa PP-Y 3,4,5 x 1,5 mm2 podžbuk kablovima.Kompletan objekat pokriven je gromobranskom instalacijom.


VII-II SLABA STRUJA


Na objektu su urađene sljedeče elektro-instalacije slabe struje:Telefonska , Interfonska, Antenska. Telefonska instalacija počinje od UTO ormara na fasadi objekta sa koga sevrši razvod na 5 spratnih razdjelnika.Razvod do tel.utičnica urađen je sa kablovima UTP2x4x0,6 mm Cat 5E.U stanovima su predviđene 2,3 odnosno 5 utičnica koje sumeđusobno povezane.Interfonska instalacija se sastoji od vanjske pozivne tastature od 15 jedinica , el.brave , tipkala te 15 unutrašnjih interfonskih jedinica koje se predviđajupo hodnicima stanova. Antenska instalacija omogučava korištenje signala kablovske TVili signal antenskog signala koji se nalazi na krovu.


VIII VODOVOD I KANALIZACIJA

Vodovodna mreža je dimenzionirana prema broju jedinica opterečenja.Instalacije suurađene od PE cijevi tip fusioterm SDR 11 sa izolacijom.Takođe urađena je i hidrantskamreža u poslovnim prostorima , garažama i stubištu (na svakoj etaži po jedan hidranskiormar sa pratečom opremom).Objekat je na gradsku mrežu priključen sa PČC 4˝ kaozajednički , a u šahtu je odvojen sa fi 2,5˝ na hidrantsku odnosno preko fi 2˝ na sanitarnu potrošnju.Takođe za svaki stan, poslovni prostor kao zajednički garažni prostor predviđa se mjesto (ormar) ugradnje vodomjera a što je obaveza JKP koji su povezani preko Data pulsera sa centralom(M-bus-stanicom) Cijevovod od vodomjera do stana vođen je kroz pod dok je razvod u stanu rađen kroz zidove na visini 0,5 m.Snadbjevanje kupatila i kuhinje toplom vodom u stanovima rješeno je preko lokalnih plinskih bojlera.Za odvodnju fekalnih voda u objektu su urađene 4 vertikale od PVC fi 125 mm i 1 verikala fi 75 mm koje su produžene iznad krova za 70 cm čime omogučavaju ventiliranje istih.Sve krovne vode prikupljaju se horizontalnim i vertikalnim olucima odakle se cijevima PVC fi 125 vode do revizionih šahtova KO1 , a zatim cijevima fi 200mm u oborinski kolektor.Sanitarni uređaji koji su ugrađeni u stanovima su: WC šolje,umivaonici, su marke "INKER", vodokotlići su ugradbeni proizvođača “LIV”.Pored toga ugrađene su tuš kabinske kade, poniklovani držači ručnika i papirnatih ubrusa, poniklovani držač sapuna,poniklovani držač toalet papira,etažeri,brušeno ogledala.Slavine , tuš baterije , proizvođača "Unitas".


IX MAŠINSKE INSTALACIJE

Grijanje u objektu rješeno je putemizgradnje podstanice JP “Toplane” te se dalje, putem odgovarajuće instalacije tj crne čelične cijevi (vertikala) vodi kroz stubište te dalje distribuira prema stanovima i poslovnim prostorima. Stanovi i poslovni prostori opremljeni su kalorimetrima sa kojih se al cijevima toplotna energija distribuira do razdjelnika te daljeAL cijevima do radijatora i etažera (kupatilo) proizvođača "Metal As" koji su fiksirani na zidove. U Hodnicima i kupatilima izvedena je instalacija podnog grijanja višeslojnim al cijevima Stanovi su opremljeni klima uređajima proizvođača “VOX” 9. Ventiliranje podruma riješeno je izradom odgovarajuće instalacije te ugradnjom odgovarajućih aksijalnih i potisnih ventilatora proizvođača Flaktwoods.


X LIFT

U objektu je ugrađen lift namjenjen za prevoz 8 osoba.Lift je na električni pogon i opslužuje 8 stanica.


XI DISPOZICIJA SA REBILANSOM POVRŠINA

Stambeno – poslovni objekat se sastoji od : podruma, prizemlja, sprata I, sprata II, sprata III, sprata IV, sprata V, sprata VI.
0 0

Kontaktirajte nas

 

 

Fazum-Gradnja d.o.o.
Lješevo 642a, 
Ilijaš,71380
Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/402-658


Gdje se nalazimo?

Djelatnost