Više fotografija pronađite na

Izbornik jezika

Bosanski | English
Finansije i računovodstvo  
Hasečić Sanin
Tel: 033/402-658  
Fax: 033/428-857   

Građevinska operativa
Uzunović Alen
Žiga Muhamed
Kurspahić Mirza
Tel: 033/402-658
Fax: 033/428-857
 
Prodaja
Fazlić Hajrudin
Tel: 033/428-856
Fax: 033/428-856
 
E-mail:
fazum@bih.net.ba

Find us here!

0 0

Contact us

 

 

Fazum-Gradnja d.o.o.
Lješevo 642a, 
Ilijaš,71380
Bosna i Hercegovina
Telephone: 033/402-658
 
 

Where to find us

Djelatnost