Više fotografija pronađite na

Izbornik jezika

Bosanski | English

About us

Društvo za građevinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge ''Fazum-gradnja'' d.o.o. Ilijaš, osnovano je 25.02.1998.godine, sa sjedištem u Lješevu, općina Ilijaš. Na površini od 6.000 m2 nalazi se savremena upravna zgrada sa pratečim objektima neophodnim za obavljanje djelatnosti i smještaj robe i osnovnih stredstava (radionice, magacini, nadstrešnice, garaže...).
Slika
Firma je organizovana kao društvo sa ograničenom odgovornošču, a osnovna djelatnost društva je visokogradnja, odnosno izvođenje svih vrsta građevinskih i građevinsko zanatskih radova u oblasti visokogrdanje što uključuje izgradnju: stambenih, poslovnih, stambeno-poslovnih, industrijskih, vodoprivrednih, individualnih stambenih objekata, kuća za odmor, kao i sve vrste adaptacija, dogradnje, nadogradnje, izrade termičkih fasada po savremenim metodama i slično.

Društvo raspolaže sa kvalifikovanom i stručnom radnom snagom, vlastitim voznim parkom, mehanizacijom, opremom i sredstvima neophodnim za izvođenje radova iz ove oblasti a što je bitan preduslov za kvalitetnu, savremenu i sigurnu gradnju.

Pored osnovne djelatnosti društvo se bavi jednim dijelom i niskogradnjom zatim pružanjem transportnih usluga i usluga rada građevinske mehanizacije, a u krugu firme nalazi se i trgovina na veliko i malo građevinskim materijalima.

Društvo raspolaže ogromnim iskusvom u svojoj struci o čemu svjedoči i bogata referens lista.   

Korisni podaci:

Image 166

ID broj

Image 167

PDV broj

Image 165
0 0

Contact us

 

 

Fazum-Gradnja d.o.o.
Lješevo 642a, 
Ilijaš,71380
Bosna i Hercegovina
Telefon: 033/402-658


Where to find us

Djelatnost